η άσκηση 5

migadikoi

Advertisements
This entry was posted in exercises, revision. Bookmark the permalink.

2 Responses to η άσκηση 5

  1. angie says:

    Μήπως λύνεται και έτσι; Αν |z|-z=i τότε |z|=z+i (1). Άρα i+z πραγματικός. Θέτω z=x+yi (x,y πραγματικοί) οπότε i+z=x+(y+1)i κι επειδή είναι πραγματικός πρέπει y=-1 και συνεπώς z=x-i. Άρα η εξίσωση (1) γράφεται |x-i|=x και υψώνοντας στο τετράγωνο προκύπτει ότι x^2+1=x^2, που είναι άτοπο.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s