Σχετικά

Η σελίδα αυτή είναι για τη διδασκαλία των μαθηματικών με τη μέθοδο της υβριδικής/μικτής διδασκαλίας. Τον εμπλουτισμό δηλαδή της διδασκαλίας στην τάξη με επιπλέον υλικό, ασκήσεις και τηλεσυνεδρίες.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s